Adviseur HRM

Wat ga je doen als adviseur HRM? Overheden staan voor grote uitdagingen. Op allerlei gebieden zijn er (beleids)ontwikkelingen die vragen om acties. Om al deze grote opgaven het hoofd te bieden zijn goede en capabele HRM adviseurs essentieel. Immers medewerkers zijn een groot en belangrijk onderdeel van het succes van een (gemeentelijke)organisatie. CTMH adviseert bestuurders, […]

Junior Adviseur Publiek Domein

Wat ga je doen? Overheden staan voor grote uitdagingen. Op allerlei gebieden zijn er (beleids)ontwikkelingen die vragen om acties. Dit kan gaan over stikstof en bodemdaling maar ook over ontwikkelingen binnen het veld van de Wmo, bedrijfsvoering, ICT of binnen het ruimtelijk domein. Vaak zijn dit complexe opgaven die vragen om een gestructureerde en gezamenlijke […]

Eilandsecretaris Saba

Iemand die in staat is om snel complexe problematiek te doorgronden en scherpte te brengen in de vraagstukken die spelen. De eilandsecretaris concentreert zich op de hoofdlijnen en overziet het speelveld. Hij of zij is in staat om vooruitgang te realiseren door anderen in hun kracht te zetten. De eilandsecretaris stuurt, regisseert en zorgt dat anderen de uitvoering daadwerkelijk ter hand nemen.