Eilandsecretaris Saba

De organisatie

Saba is een bijzondere gemeente van Nederland. Saba staat bekend om zijn prachtige natuur en is een uitstekende duikbestemming. Mount Scenery is met zijn 877 meter het hoogste punt van het Nederlandse Koninkrijk. Saba kent een hechte en kleine gemeenschap die grotendeels werkt en leeft op het eiland

Het eilandsbestuur staat bekend om haar stabiliteit, onderhoudt goede relaties met Nederland en boekt resultaten op verschillende terreinen. Binnen de organisatie werkt iedereen samen aan de verdere ontwikkeling van het eiland. In totaal zijn er ongeveer 180 medewerkers.

De overheid van Saba werkt aan meer zelfredzaamheid en economische ontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid, toegankelijkheid, armoedebestrijding en verbetering van de levenskwaliteit. Ze zeggen dat het ‘werk in uitvoering is omdat er nog zoveel te doen is’.

Onderwerpen waar momenteel aan gewerkt wordt zijn onder andere een nieuwe haven, nieuwe schoolgebouwen, ecotoerisme, natuurbehoud, landbouw, organisatieontwikkeling, opleiding en coaching van personeel, digitalisering, etc. Sinds het een bijzondere gemeente van Nederland is geworden, zijn er
specifieke taken die de Saba-regering niet uitvoert, zoals belastingen, politie, immigratie, ransportinfrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Rijksdienst verricht deze diensten voor Caribisch Nederland (Nederlands: Rijksdienst Caribisch Nederland) namens de Nederlandse overheid. Er blijft echter meer dan genoeg te doen op deze groene rots in het
Caribisch gebied!

De organisatie van Saba kenmerkt zich door eenvoud. De eilandsecretaris geeft leiding aan het ambtelijk apparaat dat bestaat uit meerdere afdelingen. De afdelingen worden aangestuurd door een afdelingshoofd. Samen met haar of zijn medewerkers geven deze afdelingen uitvoering aan de opgaven. De beperkingen van een klein eiland voel en ervaar je dagelijks en hierbinnen is het zoeken naar een passende oplossingen. Juist die oplossingen maken het werken voor en op Saba zo interessant. De organisatie ontwikkelt zich steeds meer tot een moderne organisatie waarbij de werkvoorraad en de capaciteit soms voor uitdagingen zorgen. Planning en planmatig werken staan in de kinderschoenen en vragen aandacht van de eilandsecretaris en haar/ zijn managementteam.

Kandidaatprofiel

De eilandsecretaris beschikt over de volgende achtergrond:
Kennis van bestuurlijke en politieke verhoudingen
• Brede maatschappelijke belangstelling
• Ervaring met (complexe) bestuurlijke vraagstukken
• Ervaring met leidinggeven aan (ambtelijke)organisaties
• Visie op organisatieontwikkeling
• Kennis van het functioneren van de (rijks)overheid

Het profiel

De eilandsecretaris is in staat om snel complexe problematiek te doorgronden en brengt scherpte in de vraagstukken die spelen. De eilandsecretaris concentreert zich op de hoofdlijnen en overziet het speelveld. Zij/ Hij is in staat om vooruitgang te realiseren door anderen in hun kracht te zetten. De eilandsecretaris stuurt en regisseert en zorgt dat anderen de uitvoering daadwerkelijk ter hand nemen.

Als sparringpartner en adviseur vindt de eilandsecretaris makkelijk zijn weg en beweegt zij/ hij met souplesse tussen de verschillende belangen. Zij/ Hij is benaderbaar voor de bestuursorganen, de medewerkers en de relevante stakeholders. De eilandsecretaris is standvastig op de inhoud en heeft ook
inlevingsvermogen en oog voor de positie van anderen. Werken in een complexe omgeving, waar hoofd- en bijzaken door elkaar kunnen lopen, gaat hem/ haar makkelijk af.

De eilandsecretaris geeft leiding aan de ambtelijke organisatie en heeft aandacht voor eenieder zijn rol en positie. De secretaris spreekt aan en geeft gevraagd en ongevraagd feedback op het functioneren van teams en individuen. Zij/ Hij heeft aandacht voor successen en staat hier ook actief bij stil. Verbinden, samenwerken en samen optrekken zijn van groot belang en doet de eilandsecretaris van nature.

De eilandsecretaris heeft een duidelijke visie op organisatieontwikkeling en werken in een complexe omgeving. De lijnen zijn kort en zij/hij bewaakt en handhaaft de rolverdeling tussen bestuur- en organisatie. De secretaris is onafhankelijk in zijn oordeelsvorming en beschikt over een stevige
persoonlijkheid. Zij/ Hij durft keuzes te maken. De secretaris is integer en van onbesproken gedrag.

De eilandsecretaris beschikt over uitstekende kwaliteiten om richting en directe leiding te geven aan de afdelingshoofden (en het totale managementteam). Zij/ Hij draagt er zorg voor dat er integraal wordt gewerkt aan de bestuurlijke opgaven. Dit in een open, transparante en opbouwende sfeer en omgeving. Zij/ Hij enthousiasmeert en is in staat om andere te motiveren. De secretaris is een voorbeeld voor zijn managementteam, is proactief en een teamplayer.

De eilandsecretaris heeft ook voor de positie van de eilandsraad en het bestuurscollege en zet zich in voor een open en transparante manier van werken. Open communicatie is hierbij zeer belangrijk en de eilandsecretaris zorgt voor de uitvoering van vastgestelde planningen en procedures. Zij/ Hij neemt de organisatie mee in deze planningen en procedures en informeert pro-actief.

Bezoldiging

De eilandsecretaris ontvangt voor haar/zijn werkzaamheden een vaste vergoeding, dit is een salaris $ 6.149 tot $ 7.982, afhankelijk van ervaring, vaardigheden en competenties. Er worden passende secundaire arbeidsvoorwaarden geboden en verder zijn er ruime kansen om je te ontwikkelen en te groeien in interessegebieden die jij belangrijk acht.

Procedure

CTMH ondersteunt het openbaar lichaam Saba in de selectieprocedure van eilandsecretaris Saba:

  • De voorselectie is in handen van CTMH, waar een eerste interview plaatsvindt
  • CV – presentatie
  • Eerste ronde gesprek met de selectiecommissie
  • Vervolggesprek(ken)
  • Nagaan referenties (optioneel)
  • Arbeidsvoorwaardengesprek
  • Benoeming door het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba
  • Het openbaar lichaam streeft naar een start van de nieuwe eilandsecretaris in de zomer van 2023.

REAGEREN OP DEZE FUNCTIE

Je kunt direct solliciteren op de functie 'Eilandsecretaris Saba' via onderstaande button. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

DEEL DEZE VACATURE

Meer vacatures

Meer vacatures

Open Sollicitatie

Wat ga je doen bij CTMH? Geen idee? Nou wij ook (nog)niet! Overheden, zorginstellingen en het onderwijsveld staan voor grote uitdagingen. Op allerlei gebieden zijn

BEKIJK VACATURE
SUCCESVOL INGEVULD

Adviseur HRM

Wat ga je doen als adviseur HRM? Overheden staan voor grote uitdagingen. Op allerlei gebieden zijn er (beleids)ontwikkelingen die vragen om acties. Om al deze

BEKIJK VACATURE